Årsmöte och ny styrelse för Forum för feministisk forskning!

På årsmötet den 23 september valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2015-2016. Efter mötet föreläste Forums ordförande Karin Gunnarsson om sin avhandling “Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete”. Karin är lektor vid CeHum, Stockholms universitet.

Vi säger stort tack till föregående styrelse och välkommen till den nya!

Protokollet från årsmötet hittar du här.

Den tillträdande styrelsen:

Ordförande
Karin Gunnarsson

Vice ordförande
Ina Hallström

Ledamöter
Mariana Alves
Sara Bondesson
Christine Bylund
Anna Hult
Zarah Melander
Elias Svedberg
Natasha Webster
Emilia Åkesson