Bli medlem!

Forum för feministisk forskning i Stockholm är en ideell förening som bildades 1978. Forum förenar studenter, aktiva forskare och andra som är intresserade av feministiska forskningsfrågor och jämställdhet inom högskolevärlden. Forum är en viktig mötesplats för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning, inte minst för dem som inte själva arbetar eller studerar i miljöer där den feministiska forskningen är stark.

Forum anordnar bl.a. föredrag och seminarieserier samt bevakar och sprider information om frågor som rör feministisk forskning och dess villkor.

Alla är välkomna att vara med i Forum, oavsett kön. Du behöver inte själv vara forskare: studenter och privatpersoner är lika välkomna. Genom att bli medlem stödjer du vår verksamhet ekonomiskt och symboliskt och möjliggör Forum som en viktig feministisk mötesplats i Stockholmsområdet. Som medlem blir du förstås inbjuden till Forums alla aktiviteter och du kan ta del i vårt stora kontaktnät i och utanför Stockholm. Även om vi inte har en stor budget finns det goda möjligheter för medlemmar att arrangera evenemang genom Forum. Du kan även vara med och besluta om föreningens verksamhet på årsmötet som hålls varje höst.

Vid årsmötet i september 2016 fattades beslut om flexibel medlemsavgift för föreningen. Det innebär att avgiften är valfri mellan 20 och 200 kronor. Du väljer själv hur mycket du vill betala inom detta spann.

Medlem blir du enklast genom att ansöka direkt via vårt medlemsformulär!

Gå till medlemsformulär >

Du kan också bli medlem genom att sätta in medlemsavgiften (flexibel mellan 20 och 200 kronor) på Forums plusgiro 753402-7 (ange namn, adress och e-postadress i meddelandefältet). Det kommer snart att vara möjligt att betala via Swish.

Leave a Reply