Expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan utsedd

Regeringen har i dag fattat beslut om de ledamöter som kommer att ingå i Helene Hellmark Knutssons nationella expertgrupp för ökad jämställdhet i högskolan.

Följande personer förordnas att vara ledamöter i gruppen t.o.m. 31 december 2016:
Gustav Amberg – Vicerektor, KTH
Fredrik Bondestam – Fil. dr sociologi
Peter Grönberg – Vice President, Volvo Group Telematics & WirelessCar
Johanna Koljonen – Journalist
Agneta Stark – Docent
John Tumpane – Analytiker, Formas
Agnes Wold – Professor och överläkare
Seher Yilmaz – Ordförande Rättviseförmedlingen

Gruppen kommer dels att komma med idéer och förslag inför nästa stora forskningsproposition som ska läggas hösten 2016. Dels kommer den i slutet av 2016 att avrapportera sina huvudslutsatser för ökad jämställdhet i högskolan.

Läs mer på regeringen.se >

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.