Flyktingkris – för vem? (OBS datum: 17/3)

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande flyktingsituationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, aktivister och civilsamhälle. Var med och forma ett levande samtal genom att bidrar med frågor och funderingar. Kommentera i Facebook-eventet eller skicka ett mail till admin@feministiskforskning.se.

Deltar i samtalet gör:

  • Tine Alavi. aktiv inom RFSL Newcomers som arbetar för  asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer.
  • Peo Hansen, forskar om EU:s migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt Europas kolonialism/avkolonisering.
  • Sadia Hassanen, forskar om påtvingad migration med särskilt fokus på människor från Afrikas horn och intersektionen migration och kön.
  • Daniel Hedlund, doktorand, den kommande avhandlingen handlar om svensk asylpolitik och ensamkommande barn.
  • Edda Manga, forskar om postkolonial rasism och relationen mellan den västerländska idétraditionen och olika former av exkludering och marginalisering.
  • Paulina de los Reyes, forskar om makt, intersektionalitet och diskriminering ur ett historiskt perspektiv och utifrån postkoloniala perspektiv.

 

Tid och plats: 17/3 kl 17-19 i Södra Bar, Södra teatern på Södermalm.

Tillgänglighetsinfo finns här: http://sodrateatern.com/infor-besoket/

Inträdet är gratis.

Välkomna!