Lyssna: Hur hippt är crip?

Här kan du lyssna på hela samtalet  “Hur hippt är crip?” som anordnades den 13 maj!

 

Information om samtalet:

Forumevent_150513_Header

Tvärvetenskapliga seminarieserien anordnar forskar- och aktivistsamtalet “Hur hippt är crip? Samtal om crip-teori och kritiska perspektiv på funktionalitet och funktionsfullkomlighet i forskning och aktivism”. 

Deltar i samtalet gör Christine Bylund, Don Kulick och Johanna Nyberg.

Var finns frågor om funktionalitet i genusforskning och annan kritisk forskning? Under 2000-talet började crip-teoretiska perspektiv som kritiskt granskar och utmanar normer och föreställningar om funktionalitet och funktionsfullkomliga kroppar att användas allt mer bland forskare och aktivister, både internationellt och i Sverige. På Stockholms universitet drevs under flera år lyttseminariet av forskare och aktivister intresserade av normer om funktionalitet och crip-teori (på svenska även miffo- eller lytt-teori). Queertidskriften Lambda nordica kom 2012 ut med ett specialnummer med temat crip theory. Men hur ser läget ut just nu – hur hippt är crip? I ett samtal mellan forskare och aktivister lyfter vi frågor om statusen för forskning om normativitet, funktionalitet, funktionsfullkomlighet och makt. Vad kan aktivism bidra med till detta forskningsfält? Vad behövs för framtiden? 

Christine Bylund är normkritisk metodutvecklare knuten till den svenska Independent Living-rörelsen, skribent och masterstudent i genusvetenskap med inriktning på kritiska funktionalitetsstudier och makt.

Don Kulick är professor i socialantropologi vid University of Chicago. Han och historikern Jens Rydström har nyss kommit ut med boken Loneliness and Its Opposite: sex, disability and the ethics of engagement (Duke University Press). Boken handlar om hur vuxna med funktionsnedsättningar i Sverige aktivt hindras från att förstå och uppleva sin sexualitet, medan i Danmark får vuxna med funktionsnedsättningar hjälp och stöd vad gäller sexualitet.

Johanna Nyberg är master i genusvetenskap och arbetar dels som omsorgsassistent på en daglig verksamhet för personer med kognitiva funktionsvariationer och dels som projektmedarbetare på RFSLs Funkisprojektet.

Samtalet leds av Linn Sandberg medlem i styrelsen för Forum för feministisk forskning, fil dr. i genusvetenskap och som för närvarande forskar om Alzheimers sjukdom, genus och sexualitet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.