Ny rapport om postdoktoral karriär ur ett jämställdhetsperspektiv

Centrala Doktorandrådet (CDR) vid Stockholms universitet har just publicerat rapporten ”Postdoktoral karriär vid Stockholms universitet ur ett jämställdhetsperspektiv”. Bakgrunden till undersökningen som ligger till grund för rapporten är att flera tidigare studier har pekat på att nydisputerade kvinnor överlag fortsätter i lägre grad med en postdoktoral akademisk karriär än nydisputerade män gör. CDR ville få veta i vilken utsträckning detta också är fallet vid Stockholms universitet.

Läs mer och ladda ner rapporten här.