Om kvinnovetenskapliga forum i kommande avhandling

De tidiga kvinnohistorikerna tänjde gränser inom akademin, men blev samtidigt tvungna att anpassa sig efter de vetenskapliga normerna för att vinna legitimitet. De här avvägningarna intresserar Jakob Winther Forsbäck, doktorand i historia vid Göteborgs universitet. I sitt avhandlingsprojekt fokuserar han på de kvinnovetenskapliga forumen som bildades vid alla stora universitet i slutet av 1970-talet. Forumen brukar beskrivas som en föregångare till de genusvetenskapliga institutionerna och Jakob Winther Forsbäck har gått igenom arkiven från grupperna i Stockholm och Göteborg. Han är mitt i avhandlingsarbetet och siktar på att disputera nästa sommar.

Läs hela intervjun med Jakob på hemsidan för Nationella Sekretariatet för Genusforskning: http://www.genus.se/nyhet/om-kvinnoforskningens-kamp-i-nya-avhandlingar/