Öppen föreläsning efter Forums årsmöte

image
Foto: Eva Dalin

I juni disputerade Forums ordförande Karin Gunnarsson med sin avhandling “Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete”. Efter Forums årsmöte 23/9 kommer Karin berätta om avhandlingen i en öppen föreläsning. Det kommer finnas tid för samtal och vi bjuder på snacks.

Karins forskning ingår ett större projekt som finansieras av Vetenskapsrådet och som studerar hur ämnet livskunskap växer fram, utan stöd från nationella kursplaner och påverkat av decentralisering och marknadstänkande i skolan. Karin vill öka kunskapen om hur kurser som ska förebygga ohälsa hos flickor påverkar synen på kön och hur det är ”normalt” att må.

Datum: 23/9. Årsmötet börjar kl 18. Föreläsningen börjar kl 19.

Plats: Stockholms universitet, seminarierum D4110, i korridoren mellan hus C och D plan 4.