Feminismens plats i akademin? Forum på Feministiskt Forum 24/4 2010

Genusperspektiv är idag ett obligatoriskt inslag vid svenska lärosäten och mångfalds- och jämställdhetsplaner ska garantera lika tillträde till akademin. Vad innebär det att samtidigt ingå i en traditionsbunden akademi och försöka förändra dess perspektiv och praktiker?

Detta diskuteras i en programpunkt arrangerad av Forum på årets Feministiskt Forum lördagen den 24 april. Titel är Feminismens plats i akademin? och panelen består av Paulina de los Reyes, Paula Mählck och en representant från Forums styrelse.

Kom gärna och delta i en spännande diskussion!

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, sal Beskow
Tid: den 24 april, kl 12.30-13.30

Forum fyller 30 år! Välkomna den 19/5 2009

I samband med Forum för feministisk forsknings 30-årsjubileum inbjuder vi till ett symposium om kvinno- och genusforskningens framväxt. Vi tar tillfället i akt att inte bara lyssna på minnen från den tid då Forum startades, utan också att kritiskt reflektera kring kvinno- och genusforskningens framväxt. Firandet inkluderar givetvis lättare förtäring och något att skåla i!

Inbjudna talare är Margareta Matovic, som var med när Forum startades och som sedan varit aktiv genusforskare under många år, Mia Liinason, som studerar den kunskapsteoretiska utvecklingen inom genusforskningen, Ulla Manns, som reflekterar kring kvinno- och genusforskningens etablering, institutionalisering och koppling till kvinnorörelsen, och Irene Molina, som bidrar med ett mer postkolonialt perspektiv om genusforskning i Sverige under 1980-2000.

Du behöver inte vara medlem för att delta, men meddela gärna (via hemsidan) om du kommer.
Datum: Tisdagen den 19 maj
Tid: 16.00 – 20.30
Plats: Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13, Stockholm. T-bana: Hötorget.
Inbjudan till 30-årsjubileum som PDF