Samtal: vithetsnormer & heteronormer i skolan

Välkommen på samtal om vithetsnormer och heteronormer i skolan, onsdag 15 mars klockan 16:00 till 19:00 på Stockholms universitet (Y21).

Tillfället inleds med en filmvisning av kortfilmen Aliki som är producerad av BlatteQueers i film. Aliki är en kortfilm om afrofobi, kärlek, poesi och längtan. Filmen följs av en kortare reflektion, som leds av Tine Alavi, projektledare för BlatteQueers i film. Därefter hålls ett samtal med Zahra Bayati, lektor i pedagogik, med utgångspunkt i Zahras forskning om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid.

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, lärare, studenter och andra med intresse för pedagogik, skola och lärarutbildning. Varmt välkomna!

MEDVERKANDE:

Tine Alavi, en av initiativtagarna till BlatteQueers i film där hen har arbetat som regissör och projektledare. Projektet BlatteQueers i film gör kortfilmer om unga hbtq-personer som har erfarenheter av rasism. Filmprojektet BlatteQueers i film har under ett år samlat in berättelser och erfarenheter från målgruppen, genom sociala medier, intervjuer och fysiska träffar. Kortfilmerna har sedan skapats genom att ta in och sammanfläta dessa berättelser. Resultatet blev tre manus och tre filmproduktioner. Projektet syftar till att bryta stereotypa bilder av ”blattar” och ”queers” som ofta reproduceras genom film. De använder representation som ett verktyg att skapa mer komplexa och nyanserade bilder av hbtq-personer som har erfarenheter av rasism.

Zahra Bayati arbetar som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och disputerade med avhandlingen ”den Andre” i lärarutbildningen för snart tre år sedan. Avhandlingen handlar om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid. Studien visar hur den rasifierade segregationen i samhället lever vidare i lärarutbildningen. Vidare, hur ett eurocenteriska utbildningssystem med en kolonial rashierarkisk utgångspunkt utmanas av en samtid som genomgår olika globaliseringsprocesser. Zahra kommer vid seminariet att diskutera sin studie och erfarenheter som icke vit lektor i lärarutbildningen.

PLATS: Samtalet kommer ske i Sal Y21 i Geovetarhuset vid Stockholms universitet. Geovetarhuset är det det gröna huset till vänster när du kommer upp från tunnelbanan. Karta över universitetsområdet du här: http://www.su.se/polopoly_fs/1.15951.1303980982!/menu/standard/file/SU_Frescati_2011-1.pdf