Våldets gränser

Forum för feministisk forskning arrangerar en panel på Feministisk samling den 14 maj!

Vilka gränser upprättas och upprätthålls genom olika typer av våld? Är gränsdragning i sig alltid en form av våld? Hur kan föreställningar om identitet relateras till våldets institutionalisering och praktik? Presentation och samtal med utgångspunkt i aktuell forskning om hur våld tar sig materiella och diskursiva uttryck.

Medverkande:

Minoo Alinia – docent i sociologi, forskar om bland annat könade erfarenheter av identitet, våld, gränser och tillhörigheter med samspelet mellan kön och etnicitet i centrum.

Linnea Bruno – disputerade nyligen med avhandlingen Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen.

Ulrika Nilsson – Fil. Dr i idé- och- lärdomshistoria, forskar om lobotomeringens och steriliseringens roll  i den svenska välfärdsstaten.

Moderator är Christine Bylund (Forum för feministisk forskning)

 

Fritt inträde!

Välkomna!

Evenemang på Facebook >

Mer info i evenemanget för Feministisk samling >