Välkomna på årsmöte 15 september!

Välkomna på Forums årsmöte! Dags att välja en ny styrelse och inleda ett nytt verksamhetsår.

Hålltider:

Kl 18.00 årsmötet inleds

Kl 18.45 föreläsning där Ina Hallström presenterar sin masteruppsats “Sårbarhetskedjan: En feministisk studie av hur utförsäkring förkroppsligas när välfärden brister” (http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A950218)

Vi bjuder på lite dricka och snacks, varmt välkomna!

/Styrelsen Forum för feministisk forskning i Stockholm

————————————————————————————————————————-

Inför årsmötet har valberedningen påbörjat arbetet med att nominera en ny styrelse. Är du intresserad av att arbeta mer aktivt med Forum och vara del av ett feministiskt arbete tillsammans med andra? Ta kontakt med valberedningen Daphne Arbouz (daphne.arbouz@liu.se) eller Linn Sandberg (linn.sandberg@gender.su.se) så kan de berätta mer.

Vill du vara med och påverka Forums arbete kan du också lämna in en motion till årsmötet. Motioner måste ha inkommit till styrelsen senast den 15 augusti. Här finner du en ”motionsskola” som beskriver vad en motion är och hur en motion kan skrivas >>

Maila din motion till Forums mailadress admin@feministiskforskning.se (inskannat med underskrift) eller skicka per post till Forum för feministisk forskning i Stockholm, Centrum för genusvetenskap, 106 91 Stockholm.