Välkomna på årsmöte 27 september 2017

Välkomna på Forums årsmöte! Nu är det dags att välja en ny styrelse och inleda ett nytt verksamhetsår. Årsmötet sker i Stockholms universitets lokaler, Rum D4110.

Hålltider:

Kl 18.00: årsmötet inleds

Kl 19.00 – 20.00: föredrag av två nya avhandlingar:

NATASHA WEBSTER
Natasha Webster presenterar sin avhandling ”Gender and Social Practices in Migration: The case of Thai women in rural Sweden”. Natasha disputerade i december 2016 vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholm Universitetet. Med utgångspunkt i diskussioner om kön, migration och social praxis, analyseras i denna avhandling hur thailändska migranter bygger livet i Sveriges landsbygd. Thailändska kvinnor bor oftare på landsbygden än andra invandrargrupper och de kommer i stor utsträckning till Sverige genom äktenskap med en svensk man. Landsbygden betraktas av tradition inte som ett globaliserat område eller som mål för internationella migranter. I motsats till denna gängse bild uppvisar dock de thailändska migranterna en komplex karta av sociala praktiker som knyter samman den svenska landsbygden med andra miljöer. Thailändska kvinnor framstår som förmedlare av en globaliserad landsbygd genom att koppla samman olika rum och platser i sina dagliga praktiker.

ANNA HULT
Anna Hult presenterar delar ur sin avhandling “Unpacking Swedish Sustainability: The promotion and circulation of sustainable urbansim”. Sverige har hyllats för sitt arbete med hållbar stadsutveckling och lyfts ofta fram som en förebild. Anna skriver i avhandlingen om hur paketeringen av ”svensk hållbarhet” ofta byggs kring specifika flaggskeppsprojekt som förstärker en motsägelsefull föreställning om vem den hållbara staden är till för. Anna disputerade vid institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH i Stockholm i februari 2017.

Vi bjuder på lite dricka och snacks, varmt välkomna!
/Styrelsen Forum för feministisk forskning i Stockholm