Välkomna på årsmöte den 23 september!

Kom på Forums årsmöte – träffa andra som är intresserade av feministisk forskning och påverka Forums framtid.

Den 23 september är det dags för årsmöte. Mötet börjar kl 18 och hålls på Stockholms universitet. Efter årsmötet ger Forums ordförande Karin Gunnarsson en öppen föreläsning om sin avhandling, mer information om det hittar du här.

Mötet är öppet för alla medlemmar. Är du inte medlem? Läs om hur du blir det här: Bli medlem!

Varmt välkomna!

Datum: 23/9. Årsmötet börjar kl 18. Föreläsningen börjar kl 19.

Plats: Stockholms universitet, seminarierum D4110, i korridoren mellan hus C och D plan 4.

 

Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande och val av mötesordförande, sekreterare och justerare
2. Godkännande av dagordning och kallelse
3. Föredragning av verksamhetsberättelse
4. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
5. Fastställande av årsredovisning med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
6. Ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av styrelse (inklusive ordförande och vice ordföranden) och revisorer
8. Val av valberedning
9. Inkomna motioner
10. Behandling av styrelsens motion om förslag till stadgeändring. Läs mer: Förslag på nya stadgar. (Läs mer: Dokument där förändringarna i stadgarna framgår)
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

One Reply to “Välkomna på årsmöte den 23 september!”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.