Välkomna på skrivarworkshop!

Är du intresserad av kreativt skrivande?
Är du intresserad av feministiskt akademiskt skrivande?
Är dessa alltid olika saker?
Är dessa alltid ihoptrasslade?
Vill du pröva att praktiskt tänka vidare tillsammans med andra?

Forum för feministisk forskning i Stockholm bjuder in till en workshop för sina medlemmar. (För den som inte är medlem går det att bli det på plats för 100 kronor.)

Syftet med workshopen är att tillsammans och genom kreativa metoder undersöka hur vi kan utmana uppdelningen mellan akademiskt skrivande och skönlitterärt skrivande. Syftet är också att träffa andra feministiskt akademiskt intresserade som också har intresse för kreativt skrivande som en del av den akademiska praktiken.

Genom att utgå från konkreta exempel utforskar vi hur olika metoder skapar olika effekter i sina sätt att kommunicera.

Hur kan innehållet och sättet att skriva (vad och hur) i forskandet vara sammanhållet?
Hur kan skrivande användas i analys, empirinsamling och spridning?
Hur kan jag vara en feministisk forskare och samtidigt använda den traditionella akademiska praktiken?
Hur blir forskningen tillgänglig och otillgänglig när vi använder kreativt skrivande?
Måste vi lära oss det traditionella akademiska skrivandet för att kunna utmana det?

Tid: kl 13-16, söndag 22:a maj
Var: Långholmsgatan 21, Hornstull Stockholm, vi lånar Amphi Produktions lokaler
Hur: Anmäl dig via mail till admin@feministiskforskning.se senast 13:e maj.

Håller i workshopen gör Emilia Åkesson, Mariana Alves Silva och Helena Lindblom.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Varmt Välkommen,
Forum för feministisk forskning Stockholm

Länk till Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/1564928693804955/