Länkar

Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Linköpings universitet, har funnits sedan 1985 och verkar för att bidra till ett genusmedvetet förhållningssätt för att uppnå jämställdhet. Verksamheten ska bidra till att forskning och kunskap inom genusområdet når ut till en större krets samt att genusvetenskaplig kommunikation främjas.

Sveriges genusforskarförbund. En nationell intresseförening för genusforskare.

Nationella sekretariatet för genusforskning informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

Genuslistan. Nationella sekretariatet för genusforskning tillhandahåller en e-postlista för information om vad som är aktuellt i Genussverige.

Genusakademin, Stockholms universitet. Nätverket Genusakademin vid Stockholms universitet är öppet för alla institutioner som vill samarbeta kring genusforskning. Genusakademin har även ett doktorandnätverk.

GEXcel: Gendering Excellence. GEXcel is an international research centre for excellent gender research. The research centre is hosted by the inter-university Institute of Thematic Gender Studies of the universities of Linköping and Örebro, Sweden.

KvinnSam. KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek är nationellt bibliotek för genusforskning och har funnits sedan 1958. Verksamheten består i att bevaka och förteckna litteratur om genusfrågor, att samla, ordna och förteckna kvinnohistoriskt arkivmaterial samt ge referensservice.

Databasen Greda (genusforskare), Gender Researchers Database, är utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning och KvinnSam – Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Databasen Gena (genusavhandlingar), en databas som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, mans- och genusforskning.

InterGender. Research School in Interdisciplinary Gender Studies.

Tidskrift för genusvetenskap. Tgv är Nordens största referee-granskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning.

lambda nordica, grundad 1989, är en refereegranskad nordisk vetenskaplig tidskrift som presenterar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med anknytning till homo/lesbiska/bi/trans och queerstudier.

NORA – Nordic Journal of Feminist and Gender research. NORA is an interdisciplinary journal of gender and women’s studies and a conduit for high-quality research from, and across, all disciplines.

NORMA – Nordisk tidskrift för maskulinitetsstudier. NORMA skal være det ledende vitenskapelige tidsskriftet i Norden innen forskning på menn og maskuliniteter.