Feministisk workshop om forskningspraktiker

 

Vad och hur gör vi när vi forskar? Var är vi och vilka material använder vi? Hur läser vi och hur skriver vi?

 

Forum för feministisk forskning bjuder in till en workshop om forskningspraktiker!

När och var: den 22 oktober 2017, kl 13-16 i Gröndal, Stockholm

I den här workshopen får du tillfälle att reflektera kring ditt eget görande och utbyta tankar och erfarenheter med andra kring praktiken att forska.

Genom att få syn på vårt eget görande i relation till andras samt genom att reflektera tillsammans lyfter vi sådant som det sällan pratas om. Allt det där vardagliga som ofta passerar och görs men sällan benämns. Förhoppningsvis kan ett sådant reflekterande öppna upp tankar kring ens egen praktik och utmana en själv och andra att hitta olika tillvägagångssätt i forskningsvardagen.

Workshopen riktar sig till alla som vill utforska och utmana forskningspraktiker med en feministisk ansats. Den är gratis och vi bjuder på lite fika.

För att delta i workshopen behöver du vara medlem i Forum för feministisk forskning. Är du inte medlem kan du bli det på plats eller genom att betala in valfri summa mellan 20 – 200 kr på plusgiro 753402-7. Skriv namn, adress och epost i meddelandefältet (inget ocr-nr behövs).

Anmäl dig via mail till admin@feministiskforskning.se senast 15 oktober.

Begränsat antal platser, först till kvarn.

Varmt välkommen!
Forum för feministisk forskning Stockholm

Välkomna på årsmöte 27 september 2017

Välkomna på Forums årsmöte! Nu är det dags att välja en ny styrelse och inleda ett nytt verksamhetsår. Årsmötet sker i Stockholms universitets lokaler, Rum D4110.

Hålltider:

Kl 18.00: årsmötet inleds

Kl 19.00 – 20.00: föredrag av två nya avhandlingar:

NATASHA WEBSTER
Natasha Webster presenterar sin avhandling ”Gender and Social Practices in Migration: The case of Thai women in rural Sweden”. Natasha disputerade i december 2016 vid Kulturgeografiska institutionen på Stockholm Universitetet. Med utgångspunkt i diskussioner om kön, migration och social praxis, analyseras i denna avhandling hur thailändska migranter bygger livet i Sveriges landsbygd. Thailändska kvinnor bor oftare på landsbygden än andra invandrargrupper och de kommer i stor utsträckning till Sverige genom äktenskap med en svensk man. Landsbygden betraktas av tradition inte som ett globaliserat område eller som mål för internationella migranter. I motsats till denna gängse bild uppvisar dock de thailändska migranterna en komplex karta av sociala praktiker som knyter samman den svenska landsbygden med andra miljöer. Thailändska kvinnor framstår som förmedlare av en globaliserad landsbygd genom att koppla samman olika rum och platser i sina dagliga praktiker.

ANNA HULT
Anna Hult presenterar delar ur sin avhandling “Unpacking Swedish Sustainability: The promotion and circulation of sustainable urbansim”. Sverige har hyllats för sitt arbete med hållbar stadsutveckling och lyfts ofta fram som en förebild. Anna skriver i avhandlingen om hur paketeringen av ”svensk hållbarhet” ofta byggs kring specifika flaggskeppsprojekt som förstärker en motsägelsefull föreställning om vem den hållbara staden är till för. Anna disputerade vid institutionen för Samhällsplanering och miljö på KTH i Stockholm i februari 2017.

Vi bjuder på lite dricka och snacks, varmt välkomna!
/Styrelsen Forum för feministisk forskning i Stockholm

Samtal: vithetsnormer & heteronormer i skolan

Välkommen på samtal om vithetsnormer och heteronormer i skolan, onsdag 15 mars klockan 16:00 till 19:00 på Stockholms universitet (Y21).

Tillfället inleds med en filmvisning av kortfilmen Aliki som är producerad av BlatteQueers i film. Aliki är en kortfilm om afrofobi, kärlek, poesi och längtan. Filmen följs av en kortare reflektion, som leds av Tine Alavi, projektledare för BlatteQueers i film. Därefter hålls ett samtal med Zahra Bayati, lektor i pedagogik, med utgångspunkt i Zahras forskning om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid.

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, lärare, studenter och andra med intresse för pedagogik, skola och lärarutbildning. Varmt välkomna!

MEDVERKANDE:

Tine Alavi, en av initiativtagarna till BlatteQueers i film där hen har arbetat som regissör och projektledare. Projektet BlatteQueers i film gör kortfilmer om unga hbtq-personer som har erfarenheter av rasism. Filmprojektet BlatteQueers i film har under ett år samlat in berättelser och erfarenheter från målgruppen, genom sociala medier, intervjuer och fysiska träffar. Kortfilmerna har sedan skapats genom att ta in och sammanfläta dessa berättelser. Resultatet blev tre manus och tre filmproduktioner. Projektet syftar till att bryta stereotypa bilder av ”blattar” och ”queers” som ofta reproduceras genom film. De använder representation som ett verktyg att skapa mer komplexa och nyanserade bilder av hbtq-personer som har erfarenheter av rasism.

Zahra Bayati arbetar som lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och disputerade med avhandlingen ”den Andre” i lärarutbildningen för snart tre år sedan. Avhandlingen handlar om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid. Studien visar hur den rasifierade segregationen i samhället lever vidare i lärarutbildningen. Vidare, hur ett eurocenteriska utbildningssystem med en kolonial rashierarkisk utgångspunkt utmanas av en samtid som genomgår olika globaliseringsprocesser. Zahra kommer vid seminariet att diskutera sin studie och erfarenheter som icke vit lektor i lärarutbildningen.

PLATS: Samtalet kommer ske i Sal Y21 i Geovetarhuset vid Stockholms universitet. Geovetarhuset är det det gröna huset till vänster när du kommer upp från tunnelbanan. Karta över universitetsområdet du här: http://www.su.se/polopoly_fs/1.15951.1303980982!/menu/standard/file/SU_Frescati_2011-1.pdf

Välkomna på årsmöte 15 september!

Välkomna på Forums årsmöte! Dags att välja en ny styrelse och inleda ett nytt verksamhetsår.

Hålltider:

Kl 18.00 årsmötet inleds

Kl 18.45 föreläsning där Ina Hallström presenterar sin masteruppsats “Sårbarhetskedjan: En feministisk studie av hur utförsäkring förkroppsligas när välfärden brister” (http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A950218)

Vi bjuder på lite dricka och snacks, varmt välkomna!

/Styrelsen Forum för feministisk forskning i Stockholm

————————————————————————————————————————-

Inför årsmötet har valberedningen påbörjat arbetet med att nominera en ny styrelse. Är du intresserad av att arbeta mer aktivt med Forum och vara del av ett feministiskt arbete tillsammans med andra? Ta kontakt med valberedningen Daphne Arbouz (daphne.arbouz@liu.se) eller Linn Sandberg (linn.sandberg@gender.su.se) så kan de berätta mer.

Vill du vara med och påverka Forums arbete kan du också lämna in en motion till årsmötet. Motioner måste ha inkommit till styrelsen senast den 15 augusti. Här finner du en ”motionsskola” som beskriver vad en motion är och hur en motion kan skrivas >>

Maila din motion till Forums mailadress admin@feministiskforskning.se (inskannat med underskrift) eller skicka per post till Forum för feministisk forskning i Stockholm, Centrum för genusvetenskap, 106 91 Stockholm.

Våldets gränser

Forum för feministisk forskning arrangerar en panel på Feministisk samling den 14 maj!

Vilka gränser upprättas och upprätthålls genom olika typer av våld? Är gränsdragning i sig alltid en form av våld? Hur kan föreställningar om identitet relateras till våldets institutionalisering och praktik? Presentation och samtal med utgångspunkt i aktuell forskning om hur våld tar sig materiella och diskursiva uttryck.

Medverkande:

Minoo Alinia – docent i sociologi, forskar om bland annat könade erfarenheter av identitet, våld, gränser och tillhörigheter med samspelet mellan kön och etnicitet i centrum.

Linnea Bruno – disputerade nyligen med avhandlingen Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen.

Ulrika Nilsson – Fil. Dr i idé- och- lärdomshistoria, forskar om lobotomeringens och steriliseringens roll  i den svenska välfärdsstaten.

Moderator är Christine Bylund (Forum för feministisk forskning)

 

Fritt inträde!

Välkomna!

Evenemang på Facebook >

Mer info i evenemanget för Feministisk samling >

Välkomna på skrivarworkshop!

Är du intresserad av kreativt skrivande?
Är du intresserad av feministiskt akademiskt skrivande?
Är dessa alltid olika saker?
Är dessa alltid ihoptrasslade?
Vill du pröva att praktiskt tänka vidare tillsammans med andra?

Forum för feministisk forskning i Stockholm bjuder in till en workshop för sina medlemmar. (För den som inte är medlem går det att bli det på plats för 100 kronor.)

Syftet med workshopen är att tillsammans och genom kreativa metoder undersöka hur vi kan utmana uppdelningen mellan akademiskt skrivande och skönlitterärt skrivande. Syftet är också att träffa andra feministiskt akademiskt intresserade som också har intresse för kreativt skrivande som en del av den akademiska praktiken.

Genom att utgå från konkreta exempel utforskar vi hur olika metoder skapar olika effekter i sina sätt att kommunicera.

Hur kan innehållet och sättet att skriva (vad och hur) i forskandet vara sammanhållet?
Hur kan skrivande användas i analys, empirinsamling och spridning?
Hur kan jag vara en feministisk forskare och samtidigt använda den traditionella akademiska praktiken?
Hur blir forskningen tillgänglig och otillgänglig när vi använder kreativt skrivande?
Måste vi lära oss det traditionella akademiska skrivandet för att kunna utmana det?

Tid: kl 13-16, söndag 22:a maj
Var: Långholmsgatan 21, Hornstull Stockholm, vi lånar Amphi Produktions lokaler
Hur: Anmäl dig via mail till admin@feministiskforskning.se senast 13:e maj.

Håller i workshopen gör Emilia Åkesson, Mariana Alves Silva och Helena Lindblom.

Begränsat antal platser, först till kvarn!

Varmt Välkommen,
Forum för feministisk forskning Stockholm

Länk till Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/1564928693804955/

Om kvinnovetenskapliga forum i kommande avhandling

De tidiga kvinnohistorikerna tänjde gränser inom akademin, men blev samtidigt tvungna att anpassa sig efter de vetenskapliga normerna för att vinna legitimitet. De här avvägningarna intresserar Jakob Winther Forsbäck, doktorand i historia vid Göteborgs universitet. I sitt avhandlingsprojekt fokuserar han på de kvinnovetenskapliga forumen som bildades vid alla stora universitet i slutet av 1970-talet. Forumen brukar beskrivas som en föregångare till de genusvetenskapliga institutionerna och Jakob Winther Forsbäck har gått igenom arkiven från grupperna i Stockholm och Göteborg. Han är mitt i avhandlingsarbetet och siktar på att disputera nästa sommar.

Läs hela intervjun med Jakob på hemsidan för Nationella Sekretariatet för Genusforskning: http://www.genus.se/nyhet/om-kvinnoforskningens-kamp-i-nya-avhandlingar/

 

Tips! Öppen föreläsning den 8 mars: “Evolution and Sexuality at the Animal-Human Boundary”

Årets 8 mars-föreläsning vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap hålls av Erika L. Milam, vetenskapshistoriker vid Princeton University.

Tisdagen den 8 mars kl 13-15 talar hon i hörsal F11 under rubriken “Evolution and Sexuality at the Animal-Human Boundary”. Ingen föranmälan krävs. Alla intresserade är hjärtligt välkomna!

Flyktingkris – för vem? (OBS datum: 17/3)

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande flyktingsituationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt?

Vi hoppas på ett fördjupande samtal mellan forskare, aktivister och civilsamhälle. Var med och forma ett levande samtal genom att bidrar med frågor och funderingar. Kommentera i Facebook-eventet eller skicka ett mail till admin@feministiskforskning.se.

Deltar i samtalet gör:

  • Tine Alavi. aktiv inom RFSL Newcomers som arbetar för  asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer.
  • Peo Hansen, forskar om EU:s migrations-, medborgarskaps- och identitetspolitik samt Europas kolonialism/avkolonisering.
  • Sadia Hassanen, forskar om påtvingad migration med särskilt fokus på människor från Afrikas horn och intersektionen migration och kön.
  • Daniel Hedlund, doktorand, den kommande avhandlingen handlar om svensk asylpolitik och ensamkommande barn.
  • Edda Manga, forskar om postkolonial rasism och relationen mellan den västerländska idétraditionen och olika former av exkludering och marginalisering.
  • Paulina de los Reyes, forskar om makt, intersektionalitet och diskriminering ur ett historiskt perspektiv och utifrån postkoloniala perspektiv.

 

Tid och plats: 17/3 kl 17-19 i Södra Bar, Södra teatern på Södermalm.

Tillgänglighetsinfo finns här: http://sodrateatern.com/infor-besoket/

Inträdet är gratis.

Välkomna!

Genusavhandlingar 2015!

Feministiskt perspektiv gör traditionsenligt en sammanställning av avhandlingar med genusinriktning för 2015. Listan baseras på databasen GENA. Feministiskt perspektiv uppmanar alla att komplettera listan: Saknar du en genusavhandling publicerad 2015 tipsa!

Se hela listan här.