Välkomna på årsmöte 15 september!

Årsmöte 3

Välkomna på Forums årsmöte! Dags att välja en ny styrelse och inleda ett nytt verksamhetsår. Hålltider: Kl 18.00 årsmötet inleds Kl 18.45 föreläsning där Ina Hallström presenterar sin masteruppsats “Sårbarhetskedjan: En feministisk studie av hur utförsäkring förkroppsligas när välfärden brister” (http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A950218) Vi bjuder på lite dricka och snacks, varmt välkomna! /Styrelsen Forum för feministisk forskning […]

Våldets gränser

Forumevent 160514_Header2

Forum för feministisk forskning arrangerar en panel på Feministisk samling den 14 maj! Vilka gränser upprättas och upprätthålls genom olika typer av våld? Är gränsdragning i sig alltid en form av våld? Hur kan föreställningar om identitet relateras till våldets institutionalisering och praktik? Presentation och samtal med utgångspunkt i aktuell forskning om hur våld tar […]

Välkomna på skrivarworkshop!

Är du intresserad av kreativt skrivande? Är du intresserad av feministiskt akademiskt skrivande? Är dessa alltid olika saker? Är dessa alltid ihoptrasslade? Vill du pröva att praktiskt tänka vidare tillsammans med andra? Forum för feministisk forskning i Stockholm bjuder in till en workshop för sina medlemmar. (För den som inte är medlem går det att […]

Om kvinnovetenskapliga forum i kommande avhandling

De tidiga kvinnohistorikerna tänjde gränser inom akademin, men blev samtidigt tvungna att anpassa sig efter de vetenskapliga normerna för att vinna legitimitet. De här avvägningarna intresserar Jakob Winther Forsbäck, doktorand i historia vid Göteborgs universitet. I sitt avhandlingsprojekt fokuserar han på de kvinnovetenskapliga forumen som bildades vid alla stora universitet i slutet av 1970-talet. Forumen […]

Tips! Öppen föreläsning den 8 mars: “Evolution and Sexuality at the Animal-Human Boundary”

Årets 8 mars-föreläsning vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap hålls av Erika L. Milam, vetenskapshistoriker vid Princeton University. Tisdagen den 8 mars kl 13-15 talar hon i hörsal F11 under rubriken “Evolution and Sexuality at the Animal-Human Boundary”. Ingen föranmälan krävs. Alla intresserade är hjärtligt välkomna! Läs mer >

Flyktingkris – för vem? (OBS datum: 17/3)

ver 2 - kopia

Forum för feministisk forskning bjuder in till ett samtal om aktuell forskning och aktivism kring påtvingad migration och makt. Samtalet syftar till att lyfta blicken och ge perspektiv på de processer som ligger bakom talen om flyktingkris. Hur kan vi förstå den rådande flyktingsituationen? Hur samverkar flyktingskap med andra maktdimensioner? Hur kan vi arbeta framåt? […]

Genusavhandlingar 2015!

genusavhandlinga2015

Feministiskt perspektiv gör traditionsenligt en sammanställning av avhandlingar med genusinriktning för 2015. Listan baseras på databasen GENA. Feministiskt perspektiv uppmanar alla att komplettera listan: Saknar du en genusavhandling publicerad 2015 tipsa! Se hela listan här.

Ny rapport om postdoktoral karriär ur ett jämställdhetsperspektiv

postdok karriär

Centrala Doktorandrådet (CDR) vid Stockholms universitet har just publicerat rapporten ”Postdoktoral karriär vid Stockholms universitet ur ett jämställdhetsperspektiv”. Bakgrunden till undersökningen som ligger till grund för rapporten är att flera tidigare studier har pekat på att nydisputerade kvinnor överlag fortsätter i lägre grad med en postdoktoral akademisk karriär än nydisputerade män gör. CDR ville få […]

Årsmöte och ny styrelse för Forum för feministisk forskning!

Skärmavbild 2014-09-16 kl. 11.16.02

På årsmötet den 23 september valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2015-2016. Efter mötet föreläste Forums ordförande Karin Gunnarsson om sin avhandling “Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete”. Karin är lektor vid CeHum, Stockholms universitet. Vi säger stort tack till föregående styrelse och välkommen till den nya! Protokollet från årsmötet hittar du här. […]

Öppen föreläsning efter Forums årsmöte

I juni disputerade Forums ordförande Karin Gunnarsson med sin avhandling “Med önskan om kontroll: figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete”. Efter Forums årsmöte 23/9 kommer Karin berätta om avhandlingen i en öppen föreläsning. Det kommer finnas tid för samtal och vi bjuder på snacks. Karins forskning ingår ett större projekt som finansieras av Vetenskapsrådet […]