Stadgeförändringar vid medlemsmöte

Innan sommaren bjöd Forum för feministisk forsknings styrelse in till två medlemsmöten att diskutera och rösta kring en motion rörande stadgeändringar i föreningen. Medlemsmötena genomfördes 10 maj samt 21 juni 2023 och stadgeändringarna röstades igenom av en majoritet. De nya stadgarna finns att läsa här.

Sedan juni 2023 har därför föreningen dels ett nyformulerat syfte som fokuserar på feministisk kunskapsproduktion i bredare bemärkelse och mindre på högre utbildning, dels nya strategier för att arbeta för att uppfylla detta syfte. Vi har även ändrat föreningens namn till Forum för feministisk forskning, istället för det äldre Forum för feministisk forskning i Stockholm. Ytterligare en förändring som gjorts av stadgarna är antalet ordinarie ledamöter som behöver ingå i styrelsen, där vi ändrat från 7-13 till minst 5 ledamöter. Denna förändring har gjorts till bakgrund av att föreningen varit vilande ett par år och möjliggör att föreningen kan vara aktiv även under perioder av lägre engagemang.

Årsmöte 2022

Snart är det dags för årsmöte!

❤️ Årsmötet äger rum den 31 oktober, kl. 18:00, i Stockholms universitets lokaler. Vill du vara med på årsmötet? Anmäl dig till oss på admin@feministiskforskning.se – välkommen!

❤️ Vill du kandidera till styrelsen? Mejla namn och en kortare presentation av dig själv till valberedningfeministiskforsk@gmail.com. Du behöver inte ha erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare.
❤️ Nu vid nystart är era medlemsbidrag extra hjälpsamma, så glöm inte att betala din medlemsavgift (valfri summa mellan 20-200 kr) på swishnummer 123 38 39 099. Om du inte redan är det, bli medlem via http://eepurl.com/dvzRBD!

För mer information / for information about our upcoming relaunch: https://mailchi.mp/490dbfff51ca/rsmte-2022

Nystart!

Forum för feministisk forskning i Stockholm gryr efter en tids vila. Nu är krafterna samlade och det är dags att fortsätta föreningens arbete framåt!

Snart är det dags för årsmöte med val av ny styrelse och pepp inför det stundande Forum för feministisk forskning-året! Vill du kandidera till styrelsen? Mejla namn och en kortare presentation av dig själv till valberedningfeministiskforsk@gmail.com. Du behöver inte ha erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare.

Årsmötet blir 31 oktober. Mer information om det kommer inom kort! Till dess, beundra den nya logotypen, skapad av Gabriel Gonzalez.

Glöm inte att betala din medlemsavgift (valfri summa mellan 20-200 kr) på swishnummer 123 38 39 099. Om du inte redan är det, bli medlem via http://eepurl.com/dvzRBD

🌟Vi vill fortsatt🌟

❤️ samla personer med intresse för feministisk forskning och andra maktkritiska perspektiv för stöd, stimulans och tvärvetenskapligt arbete

❤️ främja en jämlik rekrytering till samtliga nivåer inom akademin

❤️ verka för att feministiska perspektiv uppmärksammas och integreras i undervisning och kurslitteratur

❤️ verka för ökad satsning på och spridning av feministisk forskning

❤️ enskilt och i samverkan med andra organisationer verka för feministisk forskning

Årsmöte 21 oktober 2020

Den 21 oktober kl 18:00 har vi vårt årsmöte, där vi bland annat kommer att välja en ny styrelse. Med tanke på rådande omständigheter har vi beslutat att årets årsmöte äger rum helt och hållet på Zoom. Det är så klart tråkigt att vi inte får möjlighet att träffas, men vi hoppas att detta innebär att fler medlemmar kan delta! Som vanligt kommer mötet avslutas med en presentation av ett examensarbete. Mer information om mötet med Zoom-länk, dagordning, verksamhetsberättelse och en motion för stadgeförändringar kan ni hitta här.

Medlemsavgiften, vilken ger dig rösträtt vid årsmötet, är flexibel mellan 20-200 kr och betalas in till plusgiro 753402-7 eller swish 12338399. Glöm inte att ange namn och mailadress när du gör din betalning! Något OCR-nummer behövs inte.

Flickan i den visuella och audiella kulturen – kortföreläsningar på Feministiskt Forum

På det (åter!) återuppståndna Feministiskt Forum presenterar Forum för feministisk forskning två kortföreläsningar av etnologen Andrea Dankić och utbildningsvetaren Maria Eriksson, båda disputerade 2019 med forskning som bidrar till flickforskningsfältet.

I sin avhandling Att göra hiphop fokuserar Andrea Dankić på skapandeprocesser inom 2010-talets svenska hiphop, däribland musikläger riktade till unga tjejer. Inom ramen för dessa musikläger används en specifik attityd som är kopplad till hiphop på två sätt. Å ena sidan förstås denna ”hiphopattityd” som maskulint kodad och i egenskap av det som något som dessa läger har som mål att motarbeta i egenskap av jämställdhetsskapare. Å andra sidan används samma attityd som en drivkraft i det kreativa skapandet och därmed förändringsarbetet.  

Maria Eriksson är aktuell med avhandlingen Flickblickar som handlar om några gymnasietjejers interaktion genom blickar, bilder och kroppar. Flickblickar, eller GirlGazes, har på de senaste åren undersökts genom mediala, kommersiella och aktivistiska praktiker men inte i så stor grad belysts som ett eget begrepp i vetenskaplig kontext. Här undersöks flickblickar ur ett feministiskt kulturteoretiskt perspektiv. Empirin rör till exempel ungas bilder på nätet och i bildsalen på estetiska programmet där feministiska attityder uppmuntras av både lärare och elever.

Andrea Dankić är vikarierande lektor vid inst. för historia och samtidsstudier Södertörn och vid ERG, Stockholms universitet och Maria Eriksson är lektor vid inst. för bild och slöjdpedagogik vid Konstfack. Både sitter i styrelsen för Forum för feministisk forskning.

Tid: 11 november, kl. 10.

Plats: Se samtalet live på Facebook https://www.facebook.com/events/498007457731900 eller kom till ABF-huset på Sveavägen 41. Fri entré!
Om du se eventet på plats i ABF-huset behöver du anmäla dig här: https://simplesignup.se/event/172264

Presentation av Forums nya styrelse 2019/2020

Forums styrelse 2019/2020 består av följande personer:

Susanna Areschoug (ordförande)

Linnea Bodén

Andrea Dankić (vice ordförande)

Maria Eriksson (kassör)

Gabriela Hinchcliffe

Fanny Isaksson Lantto

Fanny Pérez 

Nya medlemmar i styrelsen från 2019 är: Linnea Bodén, Andrea Dankić, Maria Eriksson, Fanny Isaksson Lantto och Fanny Pérez.

Vi ser fram emot ett spännande år och hälsar nya medlemmar välkomna!

Läs mer om oss här: http://www.feministiskforskning.se/styrelse

Välkomna på årsmöte 18 september 2019

Välkomna på Forums årsmöte! Nu är det dags att välja en ny styrelse och inleda ett nytt verksamhetsår. Årsmötet sker i Stockholms universitets lokaler, Rum D4110 i korridoren mellan hus D och E (plan 4) i södra husen på Frescati. Årsmötet startar kl 18.

Vid mötet kommer även Emelie Anneroth hålla en presentation utifrån sin masteruppsats i kulturgeografi ”Gender Renovation: A case study analysis of the feminist urban development project #UrbanGirlsMovement discussing gender-transformative urban planning techniques as a means for more equal cities” (presentationen är på svenska). Emelie färdigställde sin masteruppsats under 2019 och är nu koordinator för forskarnätverket #UrbanGirlsMovement.

För att kunna rösta på årsmötet behöver du vara medlem i föreningen. Läs mer här om hur du förnyar ditt medlemsskap och här om hur du blir ny medlem.

Vi ses den 18 september!

Vi bjuder på lite dricka och snacks, varmt välkomna!
Styrelsen i Forum för feministisk forskning

Årsmöte 2018

Välkomna på forums årsmöte 2018!

Vi träffas den 18 september kl. 18:00 i sal D4110, i korridoren mellan hus D och E (plan 4) i södra husen på Frescati, SU. Vid mötet kommer även Merituuli Holm hålla föredraget “Queera heterotopier och livslinjer – Konstutställningar på nattklubbarna Under Bron & Venus” utifrån sin masteruppsats i estetiska vetenskaper med inrikting mot konstvetenskap. Där undersöks nattklubben som en avvikande plats utanför normen. Genom tre utvalda konstnärskap som visats på nattklubbarna Under Bron och Venus visar denna undersökning hur konsten är ett viktigt element inom de queera subkulturerna och de queera arkiven samt i skapandet av queera platser.

Om du följer länken hittar du vår dagordning för mötet och årsberättelsens för det gångna året.

Talk: Current Research with Queer Refugees: Two Studies

Welcome to a talk with researchers Thomas Wimark and Daniel Hedlund, Thursday 17th May, 2018, 17.00 – 18.00 at Stockholm University

Room: De Geersalen, house Y (Y-huset)

ABOUT
Thomas Wimark will talk about ways to employ empowering methodologies when working with vulnerable and (un)documented individuals and communities. He will discuss this in the light of his current work with queer refugees in Sweden. Further he will illustrate an example of research output from empowering methodologies with a focus on asylum accommodation in Sweden.

Thomas Wimark, PhD, is a researcher at Department of Human Geography at Stockholm University. His interests lie in the nexus between migration, residential mobility and minorities, specially sexual minorities.

Profile link: http://www.su.se/profiles/thwi2560

Daniel Hedlund will talk about the relevance of continuing to examine how the Swedish state and its authorities respond to asylum seekers both at policy and implementation levels. An example presented in relation to this will be a forthcoming article co-authored with Thomas Wimark about the sexual orientation and gender identity (SOGI) refugee claims of unaccompanied children in Sweden.

Daniel Hedlund is a postdoctoral researcher at the Department of Child and Youth Studies. His research interests lie in the political, institutional and legal contexts that influence Swedish asylum policy and reception, in particular concerning unaccompanied minors.

Profillänk på svenska: https://www.su.se/profiles/dahe4139-1.189352

Profile link in English: https://www.su.se/english/profiles/dahe4139-1.189352

Other information/Övrig information:

In order to increase accessibility, the event will take place in English. Questions are welcome in Swedish and will be translated.

Places are limited to 115 – No registeration is needed however please do come in good time.

För att öka tillgängligheten kommer samtalet vara på engelska. Frågor kan ställas på svenska och kommer översättas på plats. Antalet platser är begränsat till 115. Ingen föranmälan behövs, men kom gärna i god tid.

Map of the university area/Karta över universitetsområdet: http://www.su.se/polopoly_fs/1.15951.1303980982!/menu/standard/file/SU_Frescati_2011-1.pdf

For further information on accessibility, please see: https://www.humangeo.su.se/english/about-us/find-us

För övrig information om tillgänglighet, vänligen se: https://www.humangeo.su.se/om-oss/hitta-till-oss