Om Forum för feministisk forskning

Forum för feministisk forskning är en ideell förening som idag verkar för att främja feministisk kunskapsproduktion och att tillgängliggöra feministisk forskning.

Forum arrangerar olika evenemang för både medlemmar och allmänhet, så som tvärvetenskapligt genusseminarium och evenemang med anknytning till aktuella frågor för feministiska forskare.

Forum för feministisk forskning vill:

  • Samla personer med intresse för feministisk forskning och andra maktkritiska perspektiv för stöd, stimulans och tvärvetenskapligt arbete
  • Verka för ökad satsning på samt spridning och integrering av feministiska perspektiv, enskilt och i samverkan med andra feministiska organisationer vid och utanför universitet och högskolor
  • Främja feministisk forskning genom att skapa forum för diskussion av olika feministiska perspektiv

Forum för feministiskt forskning hette tidigare Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Stockholm. Föreningen bildades 1978/1979 och var 1987 med och startade Centrum för kvinnoforskning (nuvarande Genusvetenskap) vid Stockholms universitet (se mer under Historik).