Om Forum

Forum för feministisk forskning är en ideell förening som bildades 1978/1979. Föreningen verkar för att feministisk forskning stärks och integreras i undervisning vid universitet och högskolor i Stockholmsområdet. Forum för feministisk forskning är även till för att stödja och stimulera feministiska och/eller kvinnliga forskare. Föreningen består av en styrelse och för närvarande ca 200 medlemmar. Styrelsen har möten ca 8 gånger/år och arrangerar olika evenemang för både medlemmar och allmänhet, så som tvärvetenskapligt genusseminarium och evenemang med anknytning till aktuella frågor för feministiska forskare.

Forum för feministisk forskning vill:

  • samla feministiska och/eller kvinnliga forskare för inbördes stöd, stimulans och tvärvetenskapligt arbete
  • främja och underlätta rekrytering av kvinnor till olika utbildningslinjer och forskarutbildning
  • förändra grundutbildningen vid universitet och högskolor så att feministiska perspektiv uppmärksammas och integreras i undervisning och kurslitteratur
  • verka för ökad satsning på och spridning av feministisk forskning
  • enskilt och i samarbete med Forumorganisationer vid andra universitet och högskolor verka för feministiska forskningsprogram

Forum för feministiskt forskning hette tidigare Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i Stockholm. Föreningen bildades 1978/1979 och var 1987 med och startade Centrum för kvinnoforskning (nuvarande Genusvetenskap) vid Stockholms universitet (se mer under Historik).