Styrelsen

Forums styrelse 2018/2019 består av följande personer:

Natasha Webster (ordförande)

Natasha Webster är forskare vid Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms universitet. Natashas forskning fokuserar på feministisk ekonomisk geografi genom att undersöka rollen som kvinnors ledande entreprenörskap inom migration och integration. Hennes doktorsavhandling undersökte frågor om identitet och ställning, kvinnors ledande entreprenörskap och migration. Hon har genomfört studier i Thailand, Kina, Sverige och Kanada.

Rebecca Dobre Billström

Rebecca är doktorand i musikvetenskap vid Örebro universitet samt medlem i den mångvetenskapliga forsknings- och forskarutbildningsmiljön Centrum för feministiska samhällsstudier vid samma universitet. I sin avhandling undersöker Rebecca feministiskt orienterade musikaliska praktiker och förändringsarbete med fokus på enskilda musikutövare, musikkollektiv, ensembler och föreningar. Rebecca har sedan tidigare en lärarexamen med inriktning musik samt en masterexamen i genusvetenskap. I sin masteruppsats behandlade Rebecca transnationella feministiska studiers koppling till Öst- och Centraleuropa samt relationen mellan feministisk aktivism och akademi i Bukarest, Rumänien.

Merituuli Holm

Merituuli är konsthistoriker och utställningsproducent. Hon har en bakgrund som ordförande för Amnesty på Stockholms Universitet och som vice ordförande för Konstvetenskapliga Ämnesrådet på Stockholms Universitet. I sin masteruppsats i konstvetenskap undersökte hon nattklubben som en heterotopisk plats och skrev om queera subkulturer utifrån tre konstnärliga exempel. I nuläget arbetar Merituuli med sekelskifteskonst.

Veronika Muchitsch

Veronika är doktorand i musikvetenskap vid Uppsala Universitet. I sin avhandling undersöker hon samband mellan populärmusikaliska röster och kroppspolitik. I tidigare studier har hon undersökt Beyoncés röstljud och dess förhållande till postfeministiska och nyliberala ideologier. I sitt avhandlingsprojekt studerar Veronika individuella röster som potentiella röstliga positioneringar (sonic transgressions) mot dessa ideologiers hegemoniska status. Feministiska tankesätt genomsyrar Veronikas liv både inom och utom akademin, vid skrivbordet och på scenen som musiker.

Molly Uddén

Molly har skrivit en kandidat i Litteraturvetenskap och pluggar just nu Barnkultur vid Stockholms Universitet. Hon har tidigare engagerat sig ideellt med sommaraktiviteter för barn och unga på asylboende. När hon inte jobbar eller pluggar, tycker hon om att hänga på internet och läsa böcker.

Claudia Schumann

Meighan Boyd

Meighan Boyd är postdoktorforskare vid Department of Earth Sciences vid Royal Holloway University of London, England. Meighan’s forskning fokuserar på att använda grott formationer (stalagmiter) som klimatarkiv och få en bild av klimatet pa Gibraltar under de senaste 500 000 åren. Utöver det är hon är också aktiv och jobbar för att stötta och behålla kvinnor inom naturvetenskaplig forskning. Hennes doktorsavhandling fokuserade på analyser av stalagmiter från grottor i Grekland och Trinidad, där hon sammanställde en blid av klimatet på dessa platser under de senaste 10 000 åren.

Behin Rozbeh

Gabriela Hinchcliffe

Gabriela är doktorand i kulturgeografi vid Uppsala universitet. I avhandlingen undersöks betydelsen av tillgången till ett nätverk för kreativa aktörer för att vara verksam i en bransch, specifikt för kvinnor
och transpersoner som ritar serier. Intresse ligger främst vid de kollektiva praktikerna inom nätverket och dess effekter för individerna inom det och dess påverkan på seriebranschen. I sin masteruppsats behandlade Gabriela genusstrukturer bland krögare och kockar på finkrogar i
Stockholm.

Susanna Areschoug

Susanna Areschoug är doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hennes etnografiska avhandlingsprojekt handlar om identitetsskapande och ungdomskultur på svensk landsbygd och tematiserar platsskapande ur ett intersektionellt perspektiv. Hennes masteruppsats i genusvetenskap handlar om klassreseberättelser i självbiografisk litteratur. Susanna har tidigare varit engagerad i bland annat Uppsala universitets Genusförening och Tjejzonen.

Nya medlemmar i styrelsen från 2018 är: Meighan Boyd, Behin Roozbeh, Gabriela Hinchcliffe och Susanna Areschoug.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.