Styrelsen

Forums styrelse 2019/2020 består av följande personer:

Susanna Areschoug (ordförande)

Susanna är doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hennes etnografiska avhandlingsprojekt handlar om identitetsskapande och ungdomskultur på svensk landsbygd och tematiserar platsskapande ur ett intersektionellt perspektiv. Tidigare har Susanna varit engagerad i bland annat Genusföreningen Uppsala universitet och Tjejzonen. Utöver dessa engagemang gillar Susanna svampskogar, skoljympa och nätbaserade synonymordböcker.

Linnea Bodén

Linnea är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och har i sin forskning framförallt intresserat sig för feministiskt posthumanistiska och nymaterialistiska teorier. Linnea är fil dr i pedagogiskt arbete och disputerade 2016 på Linköpings universitet med en avhandling om digital registrering av skolfrånvaro i svenska högstadieskolor. I sitt nuvarande forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker hon barns upplevelser av att delta i den första RCT-studien i svensk förskola. Hon har tidigare varit koordinator för Genuslabbet på Linköpings och Stockholms universitet och är redaktör för boken En rosa pedagogik.

Andrea Dankić (vice ordförande)

Andrea är fil dr i etnologi, verksam som lektor vid Södertörns högskola och Stockholms universitet. Andreas forskningsintressen berör frågor om kreativitet, praktik, kunskap, autenticitet, intersektionalitet. 2019 disputerade hon på en avhandling vid Stockholms universitet om skapande processer inom svensk hiphopmusik. I avhandlingen undersöks vad som krävs för att få erkännande för att ägna sig åt hiphopmusicerande genom en analys av hur hiphopmusik formas av och i mötet mellan olika musikpraktiker, färdigheter och sociala positioner. I studien ingår ett urval av klubb-dj:ar, musikläger för tonårstjejer och material från en battlerapscen som var aktiv under första halvan av 2010-talet. Andrea sitter i styrelsen för International Association for the Study of Popular Music.

Maria Eriksson (kassör)

Maria är doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner. Hon disputerade hösten 2019 med avhandlingen Flickblickar – Visuella berättelse om, av och genom gymnasieelevers kroppar. I studien analyserar hon på flickblicken (the Girl Gaze) en seendepraktik som hittills återfunnits inom aktivistiska – men än mer i kommersiella – sammanhang, ofta via sociala medier och med en hashtag framför. I forskningsstudien undersöker hon hur begreppen visuella berättelser – kroppar – femininintet relaterar till varandra och till flickblickar. Maria har en bakgrund som högskoleutbildad konstnär och en bildlärarexamen.

Gabriela Hinchcliffe

Gabriela är disputerad i kulturgeografi vid Uppsala universitet. I avhandlingen undersöks betydelsen av tillgången till ett nätverk för kreativa aktörer för att vara verksam i en bransch, specifikt för kvinnor och transpersoner som ritar serier. Intresse ligger främst vid de kollektiva praktikerna inom nätverket och dess effekter för individerna inom det och dess påverkan på seriebranschen. I sin masteruppsats behandlade Gabriela genusstrukturer bland krögare och kockar på finkrogar i Stockholm.

Fanny Isaksson Lantto

Efter några år på universitetet kom Fanny ut på andra sidan med en kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier, en masterexamen i sociologi och en hel del högskolepoäng i genusvetenskap. Därefter började hon arbeta på ett forskningsinstitut med tillämpad forskning och utveckling inom hållbarhetsområdet. Hon arbetar brett med olika hållbarhetsfrågor, från integrering av genus- och maktperspektiv i miljöforskningsprojekt och hur man kan jobba normkritiskt och inkluderande för att nå hållbar omställning, till sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. Fanny har tidigare varit engagerad i bland annat Genusföreningen Uppsala universitet som hon initierade och var med och startade upp under två års tid.

Fanny Pérez 

Fanny är doktorand i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. I sin avhandling undersöker Fanny identitets- och gemenskapande i separatistiska nätforum, med fokus på unga som rasifieras. Fanny har sedan tidigare en masterexamen i genusvetenskap och varit engagerad i Uppsala Tjej- och transjour samt Uppsala Universitets Genusförening. Hennes masteruppsats i genusvetenskap handlar om pojkskap i amerikansk latinolitteratur med särskilt fokus på mellanförskapspositioner, etnisk identitet, maskulinitet och sexualitet.

Nya medlemmar i styrelsen från 2019 är: Linnea Bodén, Andrea Dankić, Maria Eriksson, Fanny Isaksson Lantto och Fanny Pérez.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.