Styrelsen

Forums styrelse 2019/2020 består av följande personer:

Susanna Areschoug (ordförande)

Susanna är doktorand på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet. Hennes etnografiska avhandlingsprojekt handlar om identitetsskapande och ungdomskultur på svensk landsbygd och tematiserar platsskapande ur ett intersektionellt perspektiv. Tidigare har Susanna varit engagerad i bland annat Genusföreningen Uppsala universitet och Tjejzonen. Utöver dessa engagemang gillar Susanna svampskogar, skoljympa och nätbaserade synonymordböcker.

Linnea Bodén

Linnea är universitetslektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och har i sin forskning framförallt intresserat sig för feministiskt posthumanistiska och nymaterialistiska teorier. Linnea är doktor i pedagogiskt arbete och disputerade 2016 på Linköpings universitet med en avhandling om digital registrering av skolfrånvaro i svenska högstadieskolor. I sitt nuvarande forskningsprojekt, finansierat av Vetenskapsrådet, undersöker hon barns upplevelser av att delta i den första RCT-studien i svensk förskola. Hon har tidigare varit koordinator för Genuslabbet på Linköpings och Stockholms universite och är redaktör för boken En rosa pedagogik.

Andrea Dankić (vice ordförande)

Andrea är doktorand i etnologi vid Stockholms universitet. Den 13 dec 2019 kommer hon att försvara sin avhandling Att göra hiphop. En studie av musikpraktiker och sociala positioner. I avhandlingen undersöks olika processer som formar praktiskt musikskapande inom svensk hiphopmusik. Det huvudsakliga materialet utgörs av kvalitativa intervjuer och observationer bland klubb-dj:ar, musikläger riktade till tonårstjejer och en battlerapscen. Andreas forskningsintressen berör frågor om kreativitet, praktik, kunskap, autenticitet, intersektionalitet. Hon sitter i styrelsen för International Association for the Study of Popular Music.

Maria Eriksson (kassör)

Maria är doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner. Hon disputerade hösten 2019 med avhandlingen Flickblickar – Visuella berättelse om, av och genom gymnasieelevers kroppar. I studien analyserar hon på flickblicken (the Girl Gaze) en seendepraktik som hittills återfunnits inom aktivistiska – men än mer i kommersiella – sammanhang, ofta via sociala medier och med en hashtag framför. I forskningsstudien undersöker hon hur begreppen visuella berättelser – kroppar – femininintet relaterar till varandra och till flickblickar. Maria har en bakgrund som högskoleutbildad konstnär och en bildlärarexamen.

Gabriela Hinchcliffe

Gabriela är disputerad i kulturgeografi vid Uppsala universitet. I avhandlingen undersöks betydelsen av tillgången till ett nätverk för kreativa aktörer för att vara verksam i en bransch, specifikt för kvinnor och transpersoner som ritar serier. Intresse ligger främst vid de kollektiva praktikerna inom nätverket och dess effekter för individerna inom det och dess påverkan på seriebranschen. I sin masteruppsats behandlade Gabriela genusstrukturer bland krögare och kockar på finkrogar i Stockholm.

Fanny Isaksson Lantto

Efter några år på universitetet kom Fanny ut på andra sidan med en kandidatexamen i freds- och utvecklingsstudier, en masterexamen i sociologi och en hel del högskolepoäng i genusvetenskap. Därefter började hon arbeta på ett forskningsinstitut med tillämpad forskning och utveckling inom hållbarhetsområdet. Hon arbetar brett med olika hållbarhetsfrågor, från integrering av genus- och maktperspektiv i miljöforskningsprojekt och hur man kan jobba normkritiskt och inkluderande för att nå hållbar omställning, till sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. Fanny har tidigare varit engagerad i bland annat Genusföreningen Uppsala universitet som hon initierade och var med och startade upp under två års tid.

Fanny Pérez 

Fanny är doktorand i barn och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. I sin avhandling undersöker Fanny identitets- och gemenskapande i separatistiska nätforum, med fokus på unga som rasifieras. Fanny har sedan tidigare en masterexamen i genusvetenskap och varit engagerad i Uppsala Tjej- och transjour samt Uppsala Universitets Genusförening. Hennes masteruppsats i genusvetenskap handlar om pojkskap i amerikansk latinolitteratur med särskilt fokus på mellanförskapspositioner, etnisk identitet, maskulinitet och sexualitet.

Nya medlemmar i styrelsen från 2019 är: Linnea Bodén, Andrea Dankić, Maria Eriksson, Fanny Isaksson Lantto och Fanny Pérez.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.