Årsmöte 2018

Välkomna på forums årsmöte 2018!

Vi träffas den 18 september kl. 18:00 i sal D4110, i korridoren mellan hus D och E (plan 4) i södra husen på Frescati, SU. Vid mötet kommer även Merituuli Holm hålla föredraget “Queera heterotopier och livslinjer – Konstutställningar på nattklubbarna Under Bron & Venus” utifrån sin masteruppsats i estetiska vetenskaper med inrikting mot konstvetenskap. Där undersöks nattklubben som en avvikande plats utanför normen. Genom tre utvalda konstnärskap som visats på nattklubbarna Under Bron och Venus visar denna undersökning hur konsten är ett viktigt element inom de queera subkulturerna och de queera arkiven samt i skapandet av queera platser.

Om du följer länken hittar du vår dagordning för mötet och årsberättelsens för det gångna året.