Årsmöte 21 oktober 2020

Den 21 oktober kl 18:00 har vi vårt årsmöte, där vi bland annat kommer att välja en ny styrelse. Med tanke på rådande omständigheter har vi beslutat att årets årsmöte äger rum helt och hållet på Zoom. Det är så klart tråkigt att vi inte får möjlighet att träffas, men vi hoppas att detta innebär att fler medlemmar kan delta! Som vanligt kommer mötet avslutas med en presentation av ett examensarbete. Mer information om mötet med Zoom-länk, dagordning, verksamhetsberättelse och en motion för stadgeförändringar kan ni hitta här.

Medlemsavgiften, vilken ger dig rösträtt vid årsmötet, är flexibel mellan 20-200 kr och betalas in till plusgiro 753402-7 eller swish 12338399. Glöm inte att ange namn och mailadress när du gör din betalning! Något OCR-nummer behövs inte.