Flickan i den visuella och audiella kulturen – kortföreläsningar på Feministiskt Forum

På det (åter!) återuppståndna Feministiskt Forum presenterar Forum för feministisk forskning två kortföreläsningar av etnologen Andrea Dankić och utbildningsvetaren Maria Eriksson, båda disputerade 2019 med forskning som bidrar till flickforskningsfältet.

I sin avhandling Att göra hiphop fokuserar Andrea Dankić på skapandeprocesser inom 2010-talets svenska hiphop, däribland musikläger riktade till unga tjejer. Inom ramen för dessa musikläger används en specifik attityd som är kopplad till hiphop på två sätt. Å ena sidan förstås denna ”hiphopattityd” som maskulint kodad och i egenskap av det som något som dessa läger har som mål att motarbeta i egenskap av jämställdhetsskapare. Å andra sidan används samma attityd som en drivkraft i det kreativa skapandet och därmed förändringsarbetet.  

Maria Eriksson är aktuell med avhandlingen Flickblickar som handlar om några gymnasietjejers interaktion genom blickar, bilder och kroppar. Flickblickar, eller GirlGazes, har på de senaste åren undersökts genom mediala, kommersiella och aktivistiska praktiker men inte i så stor grad belysts som ett eget begrepp i vetenskaplig kontext. Här undersöks flickblickar ur ett feministiskt kulturteoretiskt perspektiv. Empirin rör till exempel ungas bilder på nätet och i bildsalen på estetiska programmet där feministiska attityder uppmuntras av både lärare och elever.

Andrea Dankić är vikarierande lektor vid inst. för historia och samtidsstudier Södertörn och vid ERG, Stockholms universitet och Maria Eriksson är lektor vid inst. för bild och slöjdpedagogik vid Konstfack. Både sitter i styrelsen för Forum för feministisk forskning.

Tid: 11 november, kl. 10.

Plats: Se samtalet live på Facebook https://www.facebook.com/events/498007457731900 eller kom till ABF-huset på Sveavägen 41. Fri entré!
Om du se eventet på plats i ABF-huset behöver du anmäla dig här: https://simplesignup.se/event/172264