Mötesprotokoll

Forum lägger sedan hösten 2012 inte upp protokollen på hemsidan, förutom årsmötesprotokollet. Vill du ta del av protokollen? Mejla admin@feministiskforskning.se så skickar vi dem till dig.

2019-2020

2018-2019

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.