Stadgeförändringar vid medlemsmöte

Innan sommaren bjöd Forum för feministisk forsknings styrelse in till två medlemsmöten att diskutera och rösta kring en motion rörande stadgeändringar i föreningen. Medlemsmötena genomfördes 10 maj samt 21 juni 2023 och stadgeändringarna röstades igenom av en majoritet. De nya stadgarna finns att läsa här.

Sedan juni 2023 har därför föreningen dels ett nyformulerat syfte som fokuserar på feministisk kunskapsproduktion i bredare bemärkelse och mindre på högre utbildning, dels nya strategier för att arbeta för att uppfylla detta syfte. Vi har även ändrat föreningens namn till Forum för feministisk forskning, istället för det äldre Forum för feministisk forskning i Stockholm. Ytterligare en förändring som gjorts av stadgarna är antalet ordinarie ledamöter som behöver ingå i styrelsen, där vi ändrat från 7-13 till minst 5 ledamöter. Denna förändring har gjorts till bakgrund av att föreningen varit vilande ett par år och möjliggör att föreningen kan vara aktiv även under perioder av lägre engagemang.