Medlemskap

Hej! (For English version, see below.)

För att anmäla dig till Forum för feministisk forskning i Stockholms maillista och bli medlem i föreningen, fyll i formuläret som finns här.

Som medlem får du information från oss om kommande aktiviteter, medlemsmöten och årsmöten. Den enda obligatoriska uppgift vi behöver från dig är din mailadress och du kan när som helst avsluta din prenumeration på maillistan. 

För att bli medlem och anmäla dig till maillistan behöver du samtycka till att vi hanterar din mailadress och ditt namn om du väljer att lämna det. Dina personuppgifter kommer enbart att hanteras av oss i föreningens styrelse, och enbart för att skicka ut mail via denna lista.

Föreningen tillämpar en årlig flexibel medlemsavgift mellan 20 och 200 kr. Du bestämmer själv vad du vill betala. 

//

To sign up for our mailing list and become a member, please fill out the form that can be found here. As a member, you will receive information about our upcoming activities, meet-ups and our annual meetings. The only thing we need from you is your e-mail address and you can unsubscribe whenever you want.

In order to sign up to the mailing list and become a member you need to consent to us handling your personal data (your e-mail address, and your name if you choose to submit this). This personal data will only be handled by us on the board, and only be used to send you e-mails through this list.

Forum applies an annual flexible membership fee between 20 and 200 kronor. You decide how much you want to pay. 

Med vänliga hälsningar / Best regards,
Forum för feministisk forskning i Stockholm.

(If you are unable to access the link above, please try this link instead: http://eepurl.com/dvzRBD)