Månadens tips

Månadens tips februari 2024

Forum för feministisk forskning tipsar om panelsamtalet ”Genusstafett – fem genusforskare berättar om sin forskning kring abort, exoskelett, queer väntan, barnlöshet, och “downshifting” som äger rum den 7 mars, kl. 18:00 i Mallas sal, Uppsala stadsbibliotek. Ellinor Skagegård, journalist och författare, intervjuar fem genusforskare kring deras forskning. Medverkande är: Ida-Maja Lindström, doktorand, Jenny Björklund, professor, Lena Hann, gästforskare, Oscar von Seth, postdoktor, och Vanessa Noack, doktorand. Samtliga från Centrum för genusvetenskap. Samtalet anordnas av Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet och Uppsala Stadsbibliotek. Länk till evenemanget: Evenemang – Centrum för genusvetenskap – Uppsala universitet (uu.se)

Månadens tips januari 2024

Forum för feministisk forskning tipsar om podcasten Studio Genus. I Studio Genus belyser genusforskare betydelsen av kön/genus i olika delar av samhället och kulturen. Podden är en produktion av verksamma i ämnet genusvetenskap vid Örebro universitet. I första avsnittet intervjuas Lena Gunnarsson om fenomenet sugardaddies. Lyssna här Podd: Studio Genus – Örebro universitet (oru.se)