Forum för feministiska samtal – i mötet mellan teori och praktik i Tensta konsthall

Den 18 oktober 2023 anordnade Forum för feministisk forskning symposiet Forum för feministiska samtal – i mötet mellan teori och praktik med syftet att stärka relationerna mellan akademi och praktik med utgångspunkt i feministiska idéer och perspektiv. Fokus för kvällen var upplevelser och erfarenheter av att arbeta med kultur utifrån dagens förutsättningar. Vad är kultur och vem bestämmer/definierar premisserna för vad kultur är i den samtid vi lever i idag?

Flera spännande gäster deltog på Forum för feministiska samtal i Tensta konsthall, såsom Galdem a Talk (podcastgrupp från Järva), Matilda Dominique (väv- och textilkonstnär), Tove Dahlberg (fil. dr. och operasångare) och Ala Riani (skådespelare och författare). Utifrån varierade perspektiv och erfarenheter diskuterades tjejers/kvinnors möjlighetsvillkor i kulturbranschen, vilka hinder som finns och hur vi kan arbeta för att stärka tjejer/kvinnor i kulturbranschen. Även icke-binäras villkor och behov av vidare forskning inom detta område lyftes.

Vi fick ta del av både positiva och mindre positiva berättelser som väckte nya tankar och idéer. Samtalet fördes genomgående tillsammans med publiken under kvällen. Flera av deltagarna berättade om förtryck och diskriminering – såväl direkt förtryck kopplat till etnicitet, som ekonomiskt förtryck i form av att ens arbete inte erkänns eller tas på allvar.

Symposiet visade på vikten av att ha samtal som skapar en brygga mellan akademi och praktik. Under kvällen kom begrepp som öppenhet, förståelse och solidaritet upp och vilken betydelse dessa har för att skapa jämlika förutsättningar och bättre arbetsklimat för fler. Frågor vi i Forum för feministisk forskning ställde oss (och fortfarande ställer oss) är hur vi kan nå ut till fler och vara med och med utgångspunkt i feministiska idéer och perspektiv förstå och bidra till att skapa bättre villkor för tjejer/kvinnor och icke-binära i kulturbranschen.